Utazási feltételek

Utazási feltételek a Budapest-Athén között közlekedő menetrendszerinti autóbuszjáratra

A buszjáratot az K. Patrikalos Kft. (székhely: Görögország, Athén Lenorman u. 8.) üzemelteti, melynek magyarországi megbízott képviselője a Colossus Utazási Kft., ezért utazási feltételeink egybehangzóak az üzemeltető cég által meghatározott kritériumokkal!

 

Általános feltételek:


I.) Utazásra csak a menetjegyfüzet adott viszonylatra érvényes "utazási szelvényei" jogosítanak, melyeket az utazás során az autóbusz személyzete bevon. A menetjegy csak arra a viszonylatra és időtartamra érvényes, amelyre azt kiadták, illetve OPEN jegynél (nyitott jegy: a visszautazás dátuma nincs rögzítve) azt a visszautazás megkezdése előtt helybiztosítással érvényesítették.
Érvénytelen a menetjegy, ha:
- az utazáshoz szükséges "Utazási szelvény" hiányzik,
- érvényessége lejárt,
- az utas nem az érvényességének megfelelő autóbuszjáraton, vagy időtartamon belül használja fel,
- a menetjegyet önkényesen módosították, abban hivatalosan (VOLÁNBUSZ Zrt. vagy partnerei által) nem igazolt javítások, törlések történtek.
II.)  Az utazásra az utazás megkezdése előtt min. 30 perccel kell az utasoknak jelentkezni.
III.) Egyes országokban a visszautazás dátumát a meghirdetett partnerirodák valamelyikénél akkor is meg kell erősíteni, ha a menetjegyen a visszaút dátuma pontosan meg van adva. Kérjük, érdeklődjön érkezéskor az adott országban érvényes feltételekről.

 

Lemondási feltételek:

a.) az utas részéről: a lemondást írásban kell közölni az K. Patrikalos Kft.-vel illetve partnerirodáival. Lemondás esetén 3 nappal az utazás megkezdése előtt 30 %; az utazás megkezdése előtt 3 napon belül 35 %; járat indulásának napján 100 % kötbérként fizetendő a jegy vételárából. Amennyiben az utas az utazáson nem jelenik meg, úgy a jegy árából visszatérítésre nem jogosult.

b.) a K. Patrikalos Kft. részéről: a K Patrikalos Kft.-nek joga van lemondani bármely járatát, de ebben az esetben minden tőle telhetőt megtesz az utas értesítése érdekében. Ebben az esetben a K. Patrikalos Kft. – az utas kérése alapján – teljes mértékben visszatéríti a viteldíj árát. Ezen felül a K. Patrikalos Kft.-t más felelősség az utas felé nem terheli. Ha az utas megszakítja az utazást annak vége előtt, vagy illetve lekési az indulásnál, vagy a pihenőknél az autóbuszt, úgy semmiféle visszatérítésre nem jogosult.

 

Egyéb feltételek:

1.) Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum, deviza, egészségügyi) jogszabályokat betartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik. Amennyiben e jogszabályok megszegésével az utas a K. Patrikalos Kft. menetrendszerinti járatainak, illetve utastársainak kárt okoz, a K. Patrikalos Kft. kártérítési igénnyel léphet fel.

2.) A nemzetközi menetjegy betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást nem tartalmaz. Utasbiztosítás külön térítés ellenében köthető.

3.) Az utas maximum két bőröndöt és egy kézitáskát, mely a buszra felvihető, vihet magával az utazásra. Amennyiben az utasnak ezen felül csomagja van, köteles arról a K. Patrikalos Kft.-t illetve partnerirodáját a jegy vásárlásakor tájékoztatni, valamint a K. Patrikalos Kft. a többlet csomagokért pótdíjat számol fel (12.000,- Ft / bőrönd)

4.) A K. Patrikalos Kft. a csomagokért külön felelősséget nem vállal, azokért az utas a felelős. Erre való tekintettel minden utasnak azt tanácsoljuk, hogy az utazás tartamára kössön poggyászbiztosítást. Amennyiben poggyász marad a buszon az K. Patrikalos Kft. lehetőség szerint informálja az utast annak hol létéről, de nem vállal felelősséget semmilyen elveszett csomagért.

5.) Az utazás során az utas által 3. személynek okozott kárért az utas tartozik felelősséggel.

6.) Minden reklamációt írásban kell benyújtani a K. Patrikalos Kft-hez illetve partnerirodáihoz az utazás végétől számított 7 napon belül.

7.) A K. Patrikalos Kft. kötelezettsége, hogy megszervezze az utazást az indulástól az érkezésig.

8.) Abban az esetben mikor a K. Patrikalos Kft. valamely okból nem saját tulajdonú autóbuszaival utaztat, az esetlegesen előforduló hibákért a helyettesítő partner tartozik felelősséggel.

9.) Az utas figyelmetlenségéből vagy más utazási társaságok hibájából származó károkért a K. Patrikalos Kft.-t nem terheli felelősség.

1103. Budapest, Olajliget u .44
Tel: (+36) 30 962-0793 | (+36) 1 267-9191